Időpont: 2024, május 29. 13 óra

Helye: Szekszárd, Rákóczi u. 103.

Napirendi pontok:

Beszámoló a 2023 évi eseményekről

Tájékoztatás a 2023 évi pénzügyi helyzetről

2024, évi szakmai terv

2024 évi pénzügyi terv

Egyebek:

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a tagság megjelenését!

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a megjelent tagok létszáma 50%+1 fő.

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 2024. május 29-én 13:30-kor lesz.
Ez esetben a Közgyűlés az eredeti napirendi pontok megtartása mellett a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekinthető.

Szekszárd, 2024. 05. 14.

Kategóriák: Hírek