Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
7100 Szekszárd Tartsay Vilmos u. 4.

Kiegészítő melléklet
a 2022 évi beszámolóhoz

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a Számvitelről szoló 2000 C. törvény, vaélamint a
224/2000 (XII.19) Korm. rend. keretein belül elkészített egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi
adatokkal egészíti ki.
Egyesület bemutatása.
Az egyesület elnevezése: Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
Az egyesület adószáma: 18150502-1-17
Az egyesület statisztikai számjele: 18150502-9499-529-17
Nyilvántartási szám: 17-02-0001879
A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről bírósági határozat száma: PK.60082/2010/5/1
Közhasznú jogállás: Közhasznú 2015.10.14
Az egyesület célszerinti besorolása: Kulturális tevékenység.
Az egyesület képviselője: Szegedi Dezsőné
Az egyesület TCKSZK regisztrációs száma: 1035
Az egyesület bankszámlája: 71900065-10018479-00000000
Számlavezető bank neve: MBH Bank Nyrt Szekszárd
Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, melynek felirata: Bukovinai Székelyek Szekszárdi E+egyesülete
a középen 2010
Beszámoló szabályok.
Az egyesület a Számvitelről szóló törvény valamint a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet előírásait
figyelembe véve alakította ki a számviteli rendszerét, mely szerint az év utolsó napjával egyszerűsített
éves beszámolót készít, melynek része:

 1. KK-842 a kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznú
  melléklete.
 2. Kiegészítő melléklet
  Az egyesület a költségei elszámolására az 5. számlaosztályt alkalmazza.
  A mérlegkészítés forduló napja 2022.12.31
  A mérlegkészítés időpontja: 2023.04.30
  Amortizációs politika.
  Az értékcsökkenés elszámolása az egyedi értékelési elv alapján a használat várható idejét is
  figyelembe véve, lineáris módon történik a bruttó érték alapján az üzembe helyezés napjától az
  alábbiak szerint.
 3. Tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása
   Bérelt ingatlan után 6 %
   Emlékparkon, kopjafák 6 %
   Egyéb eszközök 14,5 %
   200 ezer Ft alatti eszközök esetében a leírás egy összegű a beszerzés évében
   100 ezer Ft alatti eszközök estében használatba vételkor egy összegben terv szerinti
  értékcsökkenési leírásként

Gazdasági események.

Az egyesület alapítói vagyona 71 ezer Ft, mely összeget az egyesület alapításakor az alapítói tagok
fizettek be.
Az egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységünk a hagyományápolás, a
bukovinai székely kultúra és népszokások felelevenítése és megőrzése.
A tárgyévben fejeződött be, és került aktiválásra 7986 ezer Ft Városi Civil Alapból a bérelt
ingatlanunk felújítása, melynek összegét az előző évről áthozott támogatásból valósítottuk meg. A
felújítás folyamán a teljes nyílászáró cseréje, a központi fűtés korszerűsítése, két klíma berendezés
beépítése, konyhai légelszívó berendezés, valamint az egész ingatlan festése megtörtént. A beruházás
kivitelező vállalkozója Elektrolit Kft. volt, akik sokat segítettek a pályázat megvalósításába. A munka
határidőre elkészült, és a pályázattal is elszámoltunk.
Ezen kívül NEA pályázati forrásból sikerült 296 ezer Ft értékben egyéb eszközök beszerzését is
rendezni. Így beszerzésre került asztali varrógép, 2 db gyermekbaba, kültéri fűtőberendezés, és
irodabútor. Sajnos a covid és az energiaválság bezártsága miatt nem tudtuk megvalósítani az üzembe
helyezett szövőszéken a szövés gyakorlását, valamint a két baba ruháinak megvarrását.
Személyi kifizetésre a tárgyévben nem került sor. A tevékenységek végzése önkéntesek útján valósult
mg. Az elnökség tagjai sem részesültek anyagi juttatásban, munkájukat térítésmentesen látják el.

Tárgyévben nyert pályázatok
 2509 ezer Ft Öt bukovinai falú nyomában
 2492 ezer Ft. Eszközbeszerzés (hangosító berendezés, rendezvény sátor, asztal,
fénymásoló
 100 ezer Ft Tesco pályázat Örömtánc, gyerek farsang, télapózás
 109 ezer Ft Adományok után működésre
 100 Ft Önkormányzati támogatás, rezsiszámlákra
A 2492 ezer Ft pályázati összegből 2392 ezer Ft-ot 2023 évre határoltuk el. Ugyanakkor előző évről
áthozott 875 ezer Ft pályázati összegből valósítottuk meg az Al-Dunai programunkat, a
Hertelendyfalvi Arató fesztiválon való részvétel megvalósításával.
A 2509 ezer Ft pályázati támogatás segítségével tudtuk megvalósítani a Bukovinai utunkat. Úti célunk
Madéfalvától Bukovináig megtenni azt az utat, melyet őseink megtettek a Madéfalvi veszedelem óta.
A kirándulásra többen az unokáinkat is elvittük, akik nagy érdeklődéssel figyelték az eseményeket.
Szja 1 %-os bevételünk 99109 Ft volt, mely összeg elszámolásáról 22KOZ bevallással a 2023 évi
beszámolóval együtt kell elszámolnunk.
Magánszemélyektől, valamint tagjainktól kapott adományok összege 2529 ezer Ft, mely adomány
összege a 2022 éves beszámolóban kiemelten szerepel. Ennek az összegnek 10 %-át 252900 Ft-ot
tudunk majd megpályázni működési költségek fedezeteként.

Tárgyévi összes bevételeink

Tagdíj 277 e Ft
Pályázatok 5310 e Ft
Adományok összege 2529 e Ft
Egyéb bevételek 330 e Ft
Összesen 8545 e Ft

Az adomány összegéből 80 e Ft adomány a Straudent Kft adománya, mely minden évben támogatja
egyesületünket. Adományaink egy része az összejöveteleink, valamint rendezvényeink alkalmával
kihelyezett adomány dobozunkba összegyűjtött összeg.

Tárgyévi összes kiadásaink.

Anyagjellegű kiadások 1551 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások 5040 e Ft
Amortizáció 1721 e Ft
Egyéb kiadások 47 e Ft
Összesen 7359 e Ft

Az egyesület elnöke az éves beszámolót mely tartalmazza a közhasznúsági mellékletet is, a szöveges
kiegészítő melléklettel együtt elfogadásra a taggyűlés elé terjesztette.
A taggyűlés az éves beszámolót 27253 e Ft mérleg fő összeggel. Valamint 186 e Ft eredménnyel és a
kiegészítő melléklet teljes tartalmával együtt egyhangúan elfogadta
Szekszárd 2023 05.15

Szegedi Dezsőné
elnök.

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
7100 Szekszárd Tartsay Vilmos u. 4.

Kiegészítő melléklet
a 2021 évi beszámolóhoz

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a Számvitelről szoló 2000 C. törvény, valamint a
224/2000 (XII.19) Korm. rend. keretein belül elkészített egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi
adatokkal egészíti ki.
Egyesület bemutatása.
Az egyesület elnevezése: Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
Az egyesület adószáma: 18150502-1-17
Az egyesület statisztikai számjele: 18150502-9499-529-17
Nyilvántartási szám: 17-02-0001879
A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről bírósági határozat száma: PK.60082/2010/5/1
Közhasznú jogállás: Közhasznú 2015.10.14
Az egyesület célszerinti besorolása: Kulturális tevékenység.
Az egyesület képviselője: Szegedi Dezsőné
Az egyesület TCKSZK regisztrációs száma: 1035
Az egyesület bankszámlája: 71900065-10018479-00000000
Számlavezető bank neve: MBH Bank Nyrt Szekszárd
Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, melynek felirata: Bukovinai Székelyek Szekszárdi E+egyesülete
a középen 2010
Beszámoló szabályok.
Az egyesület a Számvitelről szóló törvény valamint a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet előírásait
figyelembe véve alakította ki a számviteli rendszerét, mely szerint az év utolsó napjával egyszerűsített
éves beszámolót készít, melynek része:

 1. KK-742 a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznú
  melléklete.
 2. Kiegészítő melléklet
  Az egyesület a költségei elszámolására az 5. számlaosztályt alkalmazza.
  A mérlegkészítés forduló napja 2021.12.31
  A mérlegkészítés időpontja: 2022.04.30
  Amortizációs politika.
  Az értékcsökkenés elszámolása az egyedi értékelési elv alapján a használat várható idejét is
  figyelembe véve, lineáris módon történik a bruttó érték alapján az üzembe helyezés napjától az
  alábbiak szerint.
 3. Tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása
   Bérelt ingatlan után 6 %
   Emlékparkon, kopjafák 6 %
   Egyéb eszközök 14,5 %
   200 ezer Ft alatti eszközök esetében a leírás egy összegű a beszerzés évében
   100 ezer Ft alatti eszközök estében használatba vételkor egy összegben terv szerinti
  értékcsökkenési leírásként

Gazdasági események

Az egyesület alapítói vagyona 71 ezer Ft, mely összeget az egyesület alapításakor az alapítói tagok
fizettek be.
A egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységünk a hagyományápolás, a
bukovinai székely kultúra és népszokások felelevenítése és megőrzése.
2021 évben 257 ezer Ft-ot fordítottunk beruházásra. Mosó-szárító gépet vásároltunk 130 ezer Ft-ért,
majd 101ezer Ft értékben konyhai kisgépeket, valamint 26 ezer Ft-ért tolólétrát vásároltunk A konyhai
kisgépeket TESCO pályázaton nyert 100 ezer Ft támogatásból rendeztük.
A 2021-es évet beárnyékolja a covid járvány. Korábban tervezett programjaink elmaradtak. Nem
tudtuk megrendezni a szokásos Székely bálunkat sem.
Ebben az évben első összejövetelünk 20021.06.04-én volt, amikor meg tudtuk tartani az Összetartozás
napját. A VCA keretből közel 8000 ezer Ft pályázati összeget nyertünk, a közösségi házunk
felújítására. A pályázati összeg bankszámlánkra megérkezett, sajnos a korlátozások miatt a beruházást
sem tudtuk elkezdeni. A felújításra kapott összeget 2023 évre határoltuk el. A kivitelezővel
egyeztetve, a felújítás várható befejezése 2023 őszén várható.
Személyi kifizetésre a tárgyévben nem került sor. A tevékenységek végzésére önkéntesek útján
valósult meg. Az elnökség tagjai sem részesültek anyagi juttatásban, munkájukat térítésmentesen
látják el.

Tárgyévben nyert pályázatok
 198 ezer Ft Adományok után működésre
 875 ezer Ft Hertelendyfalva Aratófesztiválra
 7986 ezer Ft Közösségi ház felújítására
 1112 ezer Ft Székelyek Zala megyében, útkeresésre
 100 ezer Ft Szekszárd Önkormányzati támogatás rezsiszámlákra
 51 ezer Ft Adományok után működésre
A 875 ezer Ft összeget 2022 évre határoltuk el, mivel a korlátozások miatt a tervezett Al-Dunai
programot nem tudtuk megvalósítani. Hasonlóképpen 2022 évre határoltuk el a 7986 ezer Ft
támogatás összegét. A közösségi házunk felújítása tervek szerint 2022 évben fog megvalósulni.
Zalai programunkat az ősz folyamán tudtuk megvalósítani. Ezzel a programmal az volt a célunk, hogy
keressük azokat a településeket, ahol 1945 telén a menekülő székelyeket befogadták.
Szja 1 % -os bevételünk 107838 Ft volt, mely összeg elszámolásáról a 23KOZ bevallással 2024 évben
a 2023 éves beszámolókkal együtt kell elszámolnunk.
Magánszemélyektől, tagjainktól valamint vállalkozóktól kapott adományok összege 1094 ezer Ft volt.
Ennek az összegnek 10 %-át 109400 Ft-ot tudunk majd megpályázni 2022 évben.

Tárgyévi bevételek

Tagdíj 27 e Ft
Pályázatok 10221 e Ft
Adományok 1094 e Ft
Szekszárd Önkormányzat 100 e Ft
Egyéb bevételek 543 e Ft
Összesen 12237 e Ft

Az adomány összegéből 100 ezer Ft adomány az Elektrolit Kft adománya, mely összeget a 10 éves
évfordulónk megünneplésére vettük igénybe.

Tárgyévi összes kiadásaink

Anyagjellegű kiadások 1851 e Ft
Igénybevett szolgáltatások 2040 e Ft
Amortizáció 1433 e Ft
Egyéb kiadások 23 e Ft
Összesen 5347 e Ft

Az egyesület elnöke az éves beszámolót, mely tartalmazza a közhasznúsági mellékletet is, a szöveges
kiegészítő melléklettel együtt elfogadásra a taggyűlés elé terjesztette.
A taggyűlés az éves beszámolót 27269 e Ft főösszeggel , valamint 732 e Ft eredménnyel és a
Kiegészítő melléklet teljes tartalmával együtt elfogadta.
Szekszárd 2022. 05.02

Szegedi Dezsőné
elnök


Székely bál Szekszárdon. 2018.02.10.

Egy éve megszakadt báli sorozatot elevenített fel egyesületünk a – Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete – ezen a napon.

35 évvel ezelőtt a Szekszárdon élő Bíró család megálmodta, megvalósította és sikerre vitte hagyományt teremtve a Szekszárdi Székely bált. Báli rendezvényeik sikert sikerre halmoztak.

Meg kell említeni Sebestyén Gyuláné Erzsikét, aki kezdetektől fogva a mai napig mind végig háttér szervezőként dolgozott a bálok sikeréért. Tette ezt a mai napig is oly nagy lendülettel, hogy a mai estére a báli jegyek (270 db) két hét alatt elfogytak.

A 35 éves hagyományt tiszteletbe tartva meghagytuk azt a jól bevált szokást, hogy a székely bált február második szombatján tartjuk. Ez a dátum szinte kőbe van vésve, oly annyira, hogy örömmel közöljük, hogy jövőre 2019.02.09-én, azaz február második szombatján megrendezésre kerül a Székely bál Szekszárdon.

A mai rendezvényünkön a zenét a Delfin zenekar szolgáltatta, akik este 19 órától másnap hajnal 4 óráig szünet nélkül húzták a talp alá valót. Az est folyamán fellépett még a bonyhádi Zelke Néptánc együttes, valamint egyesületünk Maroknyi Székely Népdalköre.

Mindezek után elmondhatjuk, hogy a báli rendezvényünk jól sikerült. Finom volt a vacsora és kitűnő volt a kiszolgálás, köszönhetően a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. dolgozóinak.

Szegedi Dezsőné


Egyesületünk is részt vett a Szekszárdi Szüreti Fesztivál felvonulásán.

A felvonulás után a lelkes csapatot kakaspörkölt várta a közösségi házba.

A pörköltet Smid Lajos és Papp Vili főzték. A főzést előkészítette Smidné Eta és a Szőcs házaspár. Jómagam a bevásárlást intéztem.

Szegedi Dezsőné.

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének bemutatkozó kiállítása

2017. május 6-án (szombaton)  11 órakor

Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében      

Meghívó

2017.03.06.-án volt az új vezetőség választása.

A tagság a 2016-os év beszámolóját elfogadta és a  2017-es gazdasági és pénzügyi tervezetet is megszavazta a tagság.

Tervezett rendezvényeink 2017-ben. PDF

Adományozási igazolás

2016

2016-ban megvalósult programjaink listája letölthető.  PDF

Mérleg 2016 PDF

Kiegészítő melléklet 2016

2015

Mérleg 2015 PDF

VII. Bukovinai Székely Borverseny, Szekszárd

Április 25-én került megrendezésre Szekszárdon a VII. Bukovinai Székely Borverseny. Helyszín: Frankos Borház, Baka István Általános Iskola. Az eseményre közel 140 borminta érkezett.