NEAO-KP-1-2022/4-000097 sz. pályázaton egyesületünk 2 509325 Ft-ot nyert, mely segítségével végig jártuk őseink útját Madéfalvától Moldván át Bukovináig.

Program:

1 nap: Kora reggeli 5 órai indulással haladtunk Kecskeméten át a határ felé. Első programunk

Nagyszalontán volt. Az Arany János évforduló kapcsán felújított Csonka–torony és Arany János Múzeum megtekintése után az Arany János szülőháza helyén levő emlékhelyet is megnéztük. Innen Nagyváradra mentünk és a város barokk egyházi központját, valamint a modern város sok szecessziós gyöngyszemét vettük számba egy jól szerkesztett sétával. Tovább haladtunk a Királyhágó felé, majd Marosvásárhely irányába. Nyárádtő településen szálltunk meg és vacsoráztunk.( Hotel Concret)

2. nap: Reggeli után Marosvásárhelyen sétáltunk és meglátogattuk a Kultúrpalotát is. A székelység peremén levő nagyváros értékeit, emlékeit csodáltuk. Folytattuk utunkat a Maros dombvidékéről a Küküllő dombjai felé, majd a székely Sóvidék egyik híres településén Korondon nézelődtünk és vásárolunk. Farkaslakán Tamási Áron sírjánál emlékeztünk a nagy íróra. A Hargita gyönyörű szerpentinjei, fenyvesei juttattak el bennünket Csíkba. Madéfalván a székely történelem tragikus eseményére emlékeztünk. Csíkszeredában a Fenyő szállodában szálltunk meg és vacsoráztunk.

3. nap: Reggeli után a Gyímesek vidéke hívogatott bennünket. Gyimesbükkön az ezer éves határnál a Rákóczi várat, az utolsó vasúti őrházat, a romtemplomot tekintettük meg. Folytattuk az utat Pusztina felé, ahol helybeli csángó programmal vátr bennünket Nyisztor Ilona s tanítványai. Megkóstoltuk a csángó galuskát. Innen Bukovinába igyekeztünk és Gura Humorului település Aldi szállodájában szállunk meg s vacsorázunk.

4.nap: Reggeli után Józseffalva, Istensegíts, Fogadjisten, és Radóc kisvárosa képezi a napi programot. Estére visszatértünk Gura Humoruluiban levő szállásunkra és vacsoráztunk.

5. nap: Reggeli után csomagoltunk. Andrásfalva és Hadikfalva a nap elejének programja, majd a gyönyörű Borgói-hágón tértünk vissza Erdélybe. Besztercén a valamikori szász város nevezetességei mentén sétáltunk. Itt a Hotel Bistrita lett a vendégfogadónk.

6. nap: Reggeli után elhagytuk a szállodát és a szép dombvidékről a Szamos völgye felé, majd az erdélyi Mezőség felé igyekeztünk. Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítvány kincseit csodáltuk meg. Innen haladtunk a határ irányába. Útközben a felújított Bánffyhunyadi templomot tekintettük meg. Határ után Szekszárd volt az úti célunk.

XII. Országos Bukovinai Székel Borverseny Szekszárdon.

2023.04.29

A XII. Országos Bukovinai Székely Borverseny 2023.04.29-én ünnepi vacsorával ért véget., A
versenyre a nagy és kistermelőktől összesen 77 borminta érkezett 39 vörös, 23 fehér, 15 rosé. Mindez
22 termelőtől, (kistermelő 18, nagytermelő 4) A borok bírálatát 10 tagú szakszerű borbírák értékelték,
Módos Ernő Alisca Borrend Nagymestere vezetésével. Erre az alkalomra új szabályzatot
fogalmaztunk meg. Az öt bukovinai falú (Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts,
Fogadjisten) legmagasabb pontszámot elért értékelését töröltük.
Új bor értékelését vezettük be, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének legjobb borát
határoztuk meg „Szövetség legjobb bora” elnevezéssel. a Borbíráló Bizottság bírálata alapján.
Az alábbi díjak kerültek kiosztásra.
 29 arany érmes
 29 ezüstérmes
 8 bronzérmes
 11 emléklap
 A legeredményesebb kistermelő Fazekas Tibor – Fazekas Attila
 Legeredményesebb nagyüzemi termelő Veres Pince
 Szövetség legjobb bora Vass Csaba
 Mártonffy Mór vándorserleg Vass Csaba
Az ünnepi díjkiosztásra 80 vendég érkezett. Az elismerések után fellépett egyesületünk Maroknyi
Székely népdalköre, Illésné Erős Ági mesemondó, és az „Ötszékely táncegyüttes” Valamennyien a
nagyszerű előadásukkal emelték az est fényét.
Szekszárd város képviseletében megjelent Gréczi-Félegyházi Gyöngyvér a Borverseny Fővédnöke.
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége részéről Sebestyén István Elnökség tagja.
Meglepetés vendégünk is érkezett erre az estére, Szentes Csaba Madéfalva polgármestere és kedves
felesége. Köszöntő beszédében többek között említést tett, hogy nagyban készülnek 2024.01.07-én a
Madéfalvi veszedelem 260 éves évfordulójának megünneplésére.
Köszönöm a Hunyadi Mátyás Vendéglátó Szakközép Iskola 6 önkéntes diák közreműködését. A
borbíráink meg voltak elégedve a segítő munkájukkal.
Jó minősítést kapott a konyhai segítők által főzött galuska is.
Vendégeink véleményét összegezve az est programja jól sikerült. Ízléses volt a terítés, finom volt a
vacsora, és a kiszolgáló személyzet is figyelmes volt. Köszönöm mindazoknak, akik sokat dolgoztak a
Borverseny sikeres megvalósításáért. Intézték a borok átvételét, az adminisztrációját, számítógépre
felvitték az adatokat, elkészítették az okleveleket.
Remélem az újból megkezdett kezdeményezés a jövőben is folytatódni fog. A borminták és a
vendégek számát értékelve úgy érzem, ilyen rendezvényekre szükségünk van. A találkozások
alkalmával új barátságok köttetnek és a régi barátságok még jobban elmélyülnek, és mindennek
közösségformáló ereje is van.
Szekszárd 2023-05-02
Szegedi Dezsőné

Kategóriák: Hírek